Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir maksimālā summa, par kādu varu apdrošināties nāves gadījumā?

Nāves gadījumā maksimālā summa nevar pārsniegt Jūsu pēdējo piecu gadu ienākumu kopsummu, taču katru gadījumu mēs izskatām individuāli. Lai varētu precīzāk izvērtēt risku, Jums nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, norādot precīzu informāciju par sevi.


Esmu pašnodarbinātā persona. Vai varu nopirkt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi, kurā būtu paredzēta arī dienas naudas izmaksa saslimšanas gadījumā?

Nelaimes gadījumu apdrošināšanā risks "Dienas nauda" paredz atlīdzības izmaksu tikai tad, ja apdrošinātā persona cietusi nelaimes gadījumā un viņa kļuvusi īslaicīgi darbnespējīga, ko apliecina izrakstītā slimības lapa. Saslimšanas gadījumos dienas naudas risks nav spēkā. Dienas naudu izmaksā pēc slimības beigām par visām slimošanas dienām kopā, pamatojoties uz darba devēja apstiprinātu darba nespējas lapu.
Ja esat pašnodarbinātais, Jums nav noteikts darba laiks, un Jūs pats organizējas savu darba režīmu. Tāpat arī Jums nav darba devēja, kas varētu apstiprināt reālo darba kavējuma laiku. Tādēļ Jums nevajadzētu izvēlēties šo risku, jo apdrošināšanas atlīdzība izmaksāta netiks.


Ko manā darba devēja apmaksātajā nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē nozīmē "medicīnas izdevumi"?

Nelaimes gadījumu apdrošināšanā risks "Medicīnas izdevumi" nozīmē, ka apdrošinātājs Jums apmaksā izdevumus par medicīnas pakalpojumiem, kas saistīti ar notikušo nelaimes gadījumu. Piemēram, ja nelaimes gadījumā ir lauzts apakšstilbs, tad tiek apmaksāta gan pirmreizēja, gan atkārtota vizīte pie ārsta, maksa par rentgenu, pārsiešanu, fizioterapiju (ja ir ārsta norīkojums) un citi pakalpojumi.


Kāpēc bērnu, skolēnu un studentu nelaimes gadījumu apdrošināšanas programmās ir iekļauts risks "slimnīcas nauda"?

Apdrošinātais risks "Slimnīcas nauda" attiecas uz slimnīcā pavadīto laiku pēc nelaimes gadījuma. Pēc būtības tā ir kompensācija par radītajām neērtībām, atrodoties slimnīcā, un nav atkarīga no skolēna vai studenta vecuma. Atlīdzību par bērniem līdz 18 gadu vecumam, saņem viņu likumiskais aizbildnis.


Esmu paņēmis kredītu, ieķīlājot dzīvokli. Vai varu apdrošināties arī pret nelaimes gadījumiem?

Jā, protams, pret nelaimes gadījumiem var apdrošināties kredīta summas apmērā.


Vai par bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi ir jāmaksā katru mēnesi?
Nē, bērnu,skolēnu un studentu nelaimes gadījumu apdrošināšanai mēs piedāvājam trīs programmas ar nemainīgu gada maksājumu.


Kā varu anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polises darbību, ir jāiesniedz azpildīts iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.

Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga kompānijas vēstuli ar atļauju šo apdrošināšanas līgumu anulēt.

Ja atmaksājamā prēmija jāsaņem citai personai, jāiesniedz arī apdrošinājuma ņēmēja izdota pilnvara.


Neatradāt atbildi?Uzdot jautājumu